Tiedote partion jäsenlaskutuksesta: syksy 2022

Tämä tiedote sisältää tärkeää tietoa partion jäsenlaskutuksen periaatteista. Haluamme parantaa jäsenien ja huoltajien tietoisuutta jäsenlaskutuksesta ja siihen liittyvistä seikoista, joten tämä tiedote on lähtenyt kaikille lippukunnan jäsenille ja heidän huoltajilleen.

Tämä tiedote sisältää tärkeää tietoa partion jäsenlaskutuksen periaatteista. Haluamme parantaa jäsenien ja huoltajien tietoisuutta jäsenlaskutuksesta ja siihen liittyvistä seikoista, joten tämä tiedote on lähtenyt kaikille lippukunnan jäsenille ja heidän huoltajilleen.

 

Täsmennetään jo heti alkuun eräs tärkeä seikka:
Jäsen tai jäsenen huoltaja tai joku muu maksaja hyväksyy jäsenlaskutuksen periaatteet maksaessaan jäsenlaskun. Näihin ehtoihin viitataan jäsenlaskussa.

Oleellisinta periaatteissa on:

1. Jäsenmaksun suuruus määräytyy laskutushetkellä, Partiorekisteri Kuksassa olevan lippukunnan ja jäsenlajin perusteella
2. Maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta. Jäsenmaksuja tai niiden erotuksia ei lasketa hyväksi muiden jäsenmaksuissa, vaikka jäsenlaskutusperusteet muuttuisivat jäsenmaksun maksamisen jälkeen tai jäsenyys päättyisi.
3. Partiolainen katsotaan olevan jäsenetujen piirissä, kun hänet on lisätty partiorekisteriin, eikä hänen jäsenlaskunsa ole erääntynyt tai hän on maksanut jäsenmaksunsa.
4. Jäsenen tulee itse varmistaa, että jäsentiedot ovat oikein

Huomioithan erityisen tarkasti kohdan 2.

 

Sitten itse asiaan. Lue alla oleva tiedote huolellisesti, jotta tiedät miten toimia.

Asiat, jotka jokaisen tulee tarkistaa:

1. Yhteystiedot ja laskutustapa

Jäsenlaskut lähtevät automaattisesti alaikäisen huoltajaksi merkitylle henkilölle hänen valitsemansa laskutustavan mukaisesti. Tämän vuoksi on tärkeää, että jäsenen ja hänen huoltajiensa yhteystiedot ovat ajan tasalla, ja että laskutustapa on valittu mieleiseksi. Voit päivittää yhteystietoja ja laskutustapaa itse Asiointipalvelussa os. https://asiointi.partio.fi tai Vaajan Valppaiden tukipalvelujen kautta sähköpostilla os. [email protected].

 

2. Jäsenlaji

Jos perheessä on useita alaikäisiä partiolaisia, on jäsenmaksu edullisempi. Tämän vuoksi on tärkeää, että tarkistatte jäsenlajin ennen laskun maksamista! Partion laskutusehtojen mukaisesti maksettua jäsenmaksua ei hyvitetä, joten jos jäsenlaji on väärin, laskua EI SAA MAKSAA!

Jäsenlajeja on kolme:

1. jäsen

Perheen ensimmäinen partiotoimintaan osallistuva jäsen. Lisäksi kaikki 17 vuotta täyttäneet partiolaiset.

86 €

2. jäsen

Perheen muut alle 17-vuotiaat partiolaiset.

61 €

3. jäsen

4–6-vuotiaat partiolaiset, jotka harrastavat partiota yhdessä läheisensä kanssa.
3. jäsen ei ole käytössä lippukunnassamme.

 

 

 

Jos jäsenlaji on väärin, ÄLÄ MAKSA LASKUA, vaan noudata seuraavia ohjeita:

Säilytä lasku ja ota yhteyttä lippukunnan tukisähköpostiosoitteeseen [email protected]. Muista yksilöidä viestissäsi henkilö, jonka jäsenlaji on väärä. Tämän jälkeen jäsenlaji muutetaan oikeaksi ja saatte uuden laskun.

Muuta hyödyllistä lisätietoa:

Miksi jäsenmaksu?

Jäsenmaksuun sisältyvät keskusjärjestön (Suomen Partiolaiset), partiopiirin (Järvi-Suomen Partiolaiset) sekä lippukunnan (Vaajan Valppaat) jäsenmaksut. Jäsenmaksu oikeuttaa partiovakuutukseen sekä partion viikkotoimintaan ja tapahtumiin osallistumiseen, joten jokaisella toimintaan osallistuvalla jäsenellä tulee olla jäsenmaksu maksettuna.

Lippukunnan jäsenmaksuosuudella, joka on tulevana vuonna (2022) lippukunnan kevätkokouksen 2021 päätöksen mukaisesti 15 €:n suuruinen, kustannetaan kaikille partiolaisille mm. viikkotoiminnan tarvikkeita, partiohuivi, ikäkausien aktiviteettimerkit ja ikäkausittaiset teematuotteet (esim. Sudenpennun jäljet -kirja ja seikkailijoiden aktiviteettikortti).

Laskutuksen ajankohta

Syksyllä aloittavat jäsenet: Lasku lähtee kahden tutustumiskerran jälkeen (eli kun tutustuja on tehnyt päätösksen jatkamisesta ja hänet on virallisesti otettu jäseneksemme) ja oikeuttaa partiotoimintaan osallistumiseen loppuvuoden JA seuraavan vuoden (2022) ajan.

Keväällä aloittavat jäsenet: Lasku lähtee kahden tutustumiskerran jälkeen (eli kun tutustuja on tehnyt päätösksen jatkamisesta ja hänet on virallisesti otettu jäseneksemme) ja oikeuttaa partiotoimintaan osallistumiseen loppuvuoden ajan.

Jatkavat jäsenet: Kuluvan vuoden jäsenmasku on laskutettu viime vuoden syksyllä, ja se oikeuttaa partiotoimintaan osallistumiseen kuluvan vuoden (v. 2021) loppuun saakka. Seuraavan vuoden (2022) jäsenmaksu laskutetaan marraskuun aikana.

Partion lopettaminen

Jos olette päätyneet partion lopettamiseen, tehkää eroanomus Asiointipalvelussa. Huoltaja: Valitse ensin ”Perhe”-valikosta henkilö, jolle eroa haetaan. Eroa-painike löytyy Asiointipalvelun ”Jäsenyys”-sivulta kunkin jäsenen tiedoista. Jäsenrekisterinhoitaja hyväksyy eroanomuksen, minkä jälkeen kaikki on kunnossa.

Ilmoitattehan eroamisesta myös oman ryhmän johtajille!

Huomaattehan, että kesän aikana jätetyt eroanomukset hyväksytään aikaisintaan elokuun alussa.

Asiointipalvelu

Partion asiointipalvelu on huoltajille ja jäsenille tarkoitettu jäsenrekisterin käyttöliittymä, jossa mm. jäsentietojen tarkistaminen, yhteystietojen päivittäminen, tärkeiden yhteystietojen tarkistaminen, jäsenkortin lataaminen/tulostaminen ja muut kaikille tarpeelliset toiminnot käyvät näppärästi. Suosittelemme lämpimästi tietojen päivittämistä itse suoraan Asiointipalveluun.

Tukipalveluiden sähköpostiosoite [email protected] palvelee ongelmatilanteissa. Halutessasi voit ilmoittaa korjattavat tiedot suoraan em. sähköpostiosoitteeseen.

Jäsenmaksuvapautukset

HUOM! Jäsenmaksuvapautusta vuoden 2023 jäsenmaksusta voi hakea aikaisintaan syyskuussa.

Jäsenmaksuvapautus voidaan myöntää taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Jäsenmaksuvapautuksella halutaan varmistaa myös vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten mahdollisuus harrastaa partiota. Jäsenmaksusta vapauttamista voi anoa ympäri vuoden, anomus tulee kuitenkin tehdä ennen jäsenmaksulaskun eräpäivää. Jäsenmaksuvapautuksen myöntää Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry.

Jäsenmaksuvapautuksen anomiseen tarvitset tunnukset Partiorekisteri Kuksaan (PartioID).

Jäsenmaksuvapautusta voi hakea jäsen tai alle 18-vuotiaiden osalta huoltaja.

Hakemuslomakkeen voi täyttää vain täysi-ikäisen PartioID-tunnuksilla. Jäsenmaksuvapautuksen hakeminen tapahtuu alla olevalla sähköisellä lomakkeella. Jokaisesta jäsenestä tulee tehdä oma hakemus!

Lisäohjeet löydät täältä ja hakulomakkeen löydät googlaamalla ”partio jäsenmaksuvapautus”.

 

 

Jos teillä on vielä kysyttävää jäsenlaskutukseen tai johonkin muuhun asiaan liittyen, lippukunnan tukipalvelusähköpostiosoite [email protected] palvelee kaikissa ongelmatilanteissa. Sinne voitte halutessanne myös suoraan ilmoittaa jäsentietojen muutokset ja muut asiat, niin voimme muuttaa ne puolestanne rekisteriin.

Lisätietoja jäsenlaskutuksesta löytyy myös osoitteesta: https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/jasenmaksut-ja-laskutus/

Facebook
Twitter
WhatsApp
Pinterest