Ikäkaudet

”Ikäkausi läpikäyvät tietyn ikäiset partiolaiset. Yleensä osaa läpikäyviä partiolaisia nimitetään ikäkauden mukaisesti. Esimerkiksi sudenpentuohjelmaa läpikäyviä kutsutaan sudenpennuiksi.”

Ikätason mukaista toimintaa kaikille

Partiossa ikäkausia on yhteensä viisi. Vaajan Valppaila on myös ikäkausista poikkeava ryhmä, jota kutsutaan perhepartioksi. 

Sudenpennut (7-9 vuotiaat)
Sudenpentujen toiminta koostuu yhdessä puuhaamisesta ja erilaisten taitojen harjaannuttamisesta tarinoiden ja leikkien maailmassa. Suoritettavat merkit ovat jälkimerkkejä. Sudenpentujen ryhmää kutsutaan laumaksi. Lauman johtajana toimii akela, jota tukee vähintää yksi samoaja. Lauma koostuu tytöistä ja pojista.

Seikkailijat (10-12 vuotiaat):
Seikkailijat kaipaavatenemmän haastavia aktiviteetteä toimintaansa koloilloissa ja retkillä. Seikkailijoiden ryhmää kutsutaan joukkueeksi, jotka jakautuvat pienemmiksi vartioiksi. Seikkailijajoukkuetta johtaa sampo.

Tarpojat (12- 15 vuotiaat):
Tarpojille tärkeää on toiminnallisuus ja kokeilun halu. Tarpojat toimivat vartioissa tytöt ja pojat erikseen. Tarpojien johtajana toimii samoaja ja tukeva aikuinen, jota kutsutaan luotsiksi. Tarpojilla on itselläänkin tilapäisiä vastuutehtäviä.

Samoajat (15-17):
Samoaja on aina valmis, joka pitää sisällään aktiivisen ja energisen osallistumisen. Samoajat ovat aloittelevia johtajia. Samoajilla ei ole erityistä johtajaa, luotsi tukee tarvittaessa.

Vaeltajat (18-22):
Vaeltaja on vastuullinen ja osaa suunnitella toimintaa itsenäisesti. Vaeltaja ottaa mielellään vastaan uusia haasteita. Vaeltajat toimivat vertaisjohtajina toisilleen ja saavat tarvittaessa tukea aikuiselta.

Aikuiset (22+):
Aikuiset toimivat pääasiassa johtajina ja tapahtumien mahdollistajina omien mahdollisuuksiensa mukaan