Partiolupaus

Partiolupaus on yksi niistä perinteistä, jotka yhdistävät kaikkia maailman partiolaisia. Lupauksen antaa jokainen partiolainen aina uuden ikäkauden alkaessa. Iän myötä myös lupauksessa mainittujen partioihanteiden määrä kasvaa. Partiolupausta harjoitellaan varsinkien nuorimpien partiolaisten kanssa partion koloilloissa.

Partiolupaus on yhteinen perinne kaikille maailman partiolaisille.

Partiolupauksessa sitoudutaan partion arvoihin

Partiolupaus on yksi sellaisista perinteistä, jotka yhdistävät kaikkia maailman partiolaisia. Lupauksen antaa jokainen partiolainen aina uuden ikäkauden alkaessa. Iän myötä myös lupauksessa mainittujen partioihanteiden määrä kasvaa. Partiolupausta harjoitellaan varsinkien nuorimpien partiolaisten kanssa partion koloilloissa. Lupaustekstiin (ks. alla oleva linkki) voi kuitenkin olla hyvä tutustua myös kotona.

Varsinaisessa lupauksenantotilaisuudessa lupaus suoritetaan niin, että lupausta antava ikäkausi lausuu lupauksen johtajan perässä. Eli mennään muutama sana kerrallaan niin, että johtaja sanoo ensin ja lupausta antavat toistavat johtajan sanomat sanat. Tilanteessa on aina mukana ikäkausitovereita, joten ei syytä huoleen! Kukaan ei anna lupausta yksin, eikä lupausta tarvitse muistaa ulkoa.

Partiolupauksen antamisen jälkeen ne, joilla partiohuivia ei vielä ole, saavat sellaisen. Huivi on merkki lupauksen antamisesta ja partion arvoihin sitoutumisesta. Lisäksi lupauksenannon jälkeen saa lupausmerkit (WOSM ja WAGGGS).

Lupauksenantotilaisuuteen, aivan kuten itsenäisyyspäivän juhlaan yleisestikin, pukeudutaan partioasuun

Lisätietoja partiolupauksesta löytyy valtakunnallisesta sivustolta.

Partioihanteet

Tätä ihanteilla tarkoitetaan

Kunnioittaa toista ihmistä

Partiolainen ymmärtää ihmisten moninaisuutta ja edistää tasavertaisuutta. Partiolainen tunnistaa omia ennakkoluulojaan ja on valmis muuttamaan niitä. Partiolainen puolustaa yhdenvertaisuutta myös silloin, kun se tuntuu vaikealta. Partiolainen kunnioittaa toisen pyhää ja kaikkien vapautta uskontoon ja uskonnottomuuteen. Partiolainen tunnustaa, että jokaisella ihmisellä on luovuttamaton ihmisarvo.

Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä

Partiolainen rakentaa henkilökohtaista luontosuhdettaan ja vaalii sitä. Hän kokee luonnon tärkeäksi ja ymmärtää luonnon oman arvon. Partiolainen ymmärtää oman vaikutuksensa ympäristöön ja toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti tavoitteenaan säilyttää elinvoimainen ja hyvä elinympäristö myös tuleville sukupolville.


Olla luotettava

Partiolainen on luotettava ystävä, joka pitää sanansa ja kantaa vastuuta velvollisuuksistaan. Partiolainen rakentaa ympärilleen luottamuksen ilmapiiriä ja osoittaa luottamusta muita kohtaan. Partiolainen on aina valmis auttamaan toisia ihmisiä.


Rakentaa ystävyyttä yli rajojen

Partiolainen suhtautuu myönteisesti moninaisuuteen sekä haluaa tutustua ja ystävystyä myös omien yhteisöjensä ulkopuolelta tulevien ihmisten kanssa. Partiolainen pyrkii luomaan rakentavaa keskustelua ja yhteistyötä ympärilleen. Partiolainen toimii rauhan puolesta kaikkialla. Partiolainen on osa maailmanlaajuista liikettä ja näkee tämän kautta mahdollisuudet muuttaa maailmaa.


Tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen

Partiolainen tuntee vastuuta yhteisöistään ja yhteiskunnasta, eikä epäröi tarttua toimeen yhteisen hyvän puolesta. Partiolainen osaa toimia osana erilaisia ryhmiä ja johtaa niitä. Partiolainen toimii aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä omista lähtökohdistaan käsin.


Kehittää itseään ihmisenä

Partiolainen vahvistaa itsetuntemustaan oppimalla tunnistamaan ja kehittämään vahvuuksiaan ja heikkouksiaan. Partiolainen kehittää tiedollisia ja taidollisia ominaisuuksiaan nousujohteisesti. Partiolainen saa taitoja omien arvojensa tunnistamiseen sekä ymmärtää arvojen merkityksen ja vaikutuksen toiminnassaan.


Etsiä elämän totuutta

Partiolainen rakentaa omaa uskoaan tai muuta katsomustaan. Partiolaisella on myönteinen suhtautuminen eri uskontoihin ja muihin katsomuksiin sekä hengellisyyteen. Partiolainen hyväksyy, että on olemassa jotakin ihmistä suurempaa. Partiolainen suhtautuu toiveikkaasti tulevaisuuteen. Partiolainen rakentaa käsitystään oikeasta ja väärästä sekä toimii oikeudenmukaisesti.