Johtajisto

”Johtaja osaa huomioida johdettaviensa arvomaailman ja arvot ohjaavat johtajan toimintaa osana ryhmää ja ympäristöä.”

Varmistamme jokaiselle turvallisen toiminnan

Vaajan Valppaiden johtajistossa on vapaaehtoisia eri-ikäisiä (14-vuotiaista aikuisikäisiin). Jokaisessa partioryhmässä on omat johtajat.

Partiossa johtajuus tarkoittaa yhteistoimintaa, joka pyrkii partion päämäärän saavuttamiseen, toisten ihmisten sitouttamiseen ja voimaannuttamiseen sekä muutoksen saavuttamiseen kohti yhteistä tavoitetta. Partiossa johtaminen ei perustu asemaan vaan arvoihin, asenteisiin ja taitoihin.

Voit aloittaa partion aikuisenakin. Partiossa aikuiset ovat mahdollistajia. Aikuisten tuella lapsilla ja nuorilla on mahdollista kasvaa partion tavoitteiden mukaisesti vastuullisiksi aikuisiksi monimuolisisa taitoja oppien ja rikastuttavia elämyksiä kokien.

Vaajan Valppaiden johtajistossa on vapaaehtoisia eri-ikäisiä (14-vuotiaista alkaen aikuisikäisiin). Jokaisessa partioryhmässä on omat johtajat.

Partiossa johtajuus tarkoittaa yhteistoimintaa, joka pyrkii partion päämäärän saavuttamiseen, toisten ihmisten sitouttamiseen ja voimaannuttamiseen, sekä muutoksen saavuttamiseen kohti yhteistä tavoitetta. Partiossa johtaminen ei perustu asemaan vaan arvoihin, asenteisiin ja taitoihin.

Voit aloittaa partion aikuisenakin. Partiossa aikuiset ovat mahdollistajia. Aikuisten tuella lapsilla ja nuorilla on mahdollista kasvaa partion tavoitteiden mukaisesti vastuullisiksi aikuisiksi monimuolisisa taitoja oppien ja rikastuttavia elämyksiä kokien.