Turva-aikuiset kaikkien lippukuntalaisten tukena

Lippukunnan jäsen, huoltaja tai ryhmän johtaja voi kääntyä turva-aikuisen puoleen, jos hän itse tai joku muu partiolainen kokee kiusaamista, häirintää tai kaltoinkohtelua partiossa tai partion ulkopuolella.

Turva-aikuisen pesti perustuu partion Turvallisesti yhdessä –ohjeeseen eli Suomen Partiolaisten ohjeistukseen lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Turva-aikuisen on oltava vähintään 18-vuotias.

Lippukunnan jäsen, huoltaja tai ryhmän johtaja voi kääntyä turva-aikuisen puoleen, jos hän itse tai joku muu partiolainen kokee kiusaamista, häirintää tai kaltoinkohtelua partiossa tai partion ulkopuolella.

 

Turva-aikuinen

  • on aktiivisesti läsnä lippukunnan tapahtumissa ja arjessa, jotta hän tulee tutuksi lippukunnan lapsille ja nuorille ja häntä on helppo lähestyä
  • pitää huolen, että kaikki lippukunnassa tietävät, että häneltä voi kysyä ja hänelle voi kertoa häirinnästä, kiusaamisesta tai muusta kaltoinkohtelusta sekä omalta että muiden partiolaisten kohdalta

 

Yllä oleva poimittu Suomen Partiolaisten turva-aikuisen pestikuvauksesta. Voit tutustua koko pestikuvaukseen täällä.

Vaajan Valppaissa turva-aikuisia on kaksi. Voit ottaa matalalla kynnyksellä yhteyttä kumpaan tahansa tai kumpaankin heistä. Yhteystiedot ohessa:

Sari “Kapo” Makkonen, [email protected]
Tero Mäki, [email protected]

Facebook
Twitter
WhatsApp
Pinterest