Tervetuloa tutustumaan partioon!

Ihanaa, että teit päätöksen kokeilla partiota Vaajakoskella Vaajan Valppaat -lippukunnassa.

Mukavaa, että tulet tutustumaan lippukuntaamme! Tältä verkkosivulta löydät tähdellistä tietoa tutustumista varten.

Tutustuminen: 2 maksutonta kertaa

Jokaiselle aloittavalle jäsenelle tarjotaan kaksi maksutonta tutustumiskertaa, joiden aikana voi rauhassa kokeilla, tuntuuko partio omalta harrastukselta. Tutustumiskertojen jälkeen tehdään sitten päätös jatkamisesta tai jatkamatta jättämisestä.

Jos päätyy jatkamaan partiota, jäsenmaksu (perheen ainoilta partiolaisilta n. 91 €/vuosi, ensimmäinen jäsenmaksu oikeuttaa partion jatkamiseen vuoden 2025 loppuun saakka) laskutetaan ja partiovakuutus astuu voimaan. 

Jos partio ei tunnu omalta jutulta tutustumiskertojen jälkeen, maksuja ei peritä.

Lisätietoja partion jäsenlaskutuksesta on verkkosivuillamme.

Viikkotoiminta: koloillat joka viikko

Partiotoiminta Vaajakoskella koostuu ryhmäkohtaisista, viikoittaisista kokoontumisista, joita kutsutaan koloilloiksi.  Koloilloissa tehdään oman ikäkauden aktiviteetteja, joissa opitaan luonto- ja retkitaitoja, kädentaitoja, ryhmässä toimimista, luovuutta, toimeliaisuutta ja vastuun kantamista. Samalla pidetään tietenkin hauskaa! 

Taidot ja tehtävät kasvavat vähitellen iän myötä.
Lisätietoja partio-ohjelmasta löytyy Suomen Partiolaisten verkkosivuilta. 

Viikkotoiminnan ulkopuolinen toiminta

Koloiltojen lisäksi partiota harrastetaan myös joinakin viikonloppuina. Ryhmät tekevät muun muassa omia retkiä erilaisiin luontokohteisiin. Retket voivat olla päiväretkiä tai 1–2 yön yöretkiä. 

Retkillä harjoitellaan partio-ohjelmaan kuuluvia asioita erilaisessa ympäristössä kuin koloilloissa. Retkillä päästään harjoittelemaan syventämään koloilloissa opittuja taitoja. 

Lisäksi järjestetään suurempia retkiä ja leirejä n. 100 hengen lippukuntaleireistä 19 000 hengen valtakunnallisiin leireihin.

Ryhmänjohtajat: toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen

Partiossa olette eniten tekemisissä jäsenen oman toimintaryhmän kanssa. Ryhmien toiminnasta vastaavat vapaaehtoiset ryhmänohjaajat. Ole ryhmätoimintaan liittyvissä asioissa yhteydessä ryhmänjohtajiin – jäsenrekisterinhoitajalla on varsin vähän tietoa ryhmäkohtaisista asioista. Jäsenrekisterinhoitaja toimittaa jo ennen tutustumista liittymislinkin ryhmän huoltajien WhatsApp-ryhmään. Ryhmässä tiedotetaan tulevasta toiminnasta ja mahdollisista poikkeuksista. Ryhmä on myös huoltajien tueksi: jos jokin askarruttaa, kysy rohkeasti! 

Tiedonkulku lippukunnassa

Ryhmätoiminnan lisäksi on tärkeää pysyä perillä muun muassa koko lippukunnan tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista. Sitä varten meillä on kaksi tiedotuskanavaa: kerran kuukaudessa julkaistava lippukuntatiedote ja tiedotus-WhatsApp-ryhmä.

Lippukuntatiedotteet julkaistaan verkkosivuillamme, ja linkki niihin toimitetaan tiedotus-WhatsAppiin

Yksisuuntaiseen tiedotus-WhatsApp-ryhmään tulee toimintaa koskevia tietoja ja muistutuksia säännöllisesti. Suosittelemme tiedotus-WhatsAppiin liittymistä jo tutustumisvaiheessa. Linkin saitte jäsenrekisterinhoitajalta ensimmäisessä sähköpostissa.

Vaajan Valppaat ry

Kaikki Vaajakosken ryhmät toimivat rekisteröidyn yhdistyksen, partiolippukunta Vaajan Valppaat ry:n alla. Lippukunnan rooli on olla toiminnan rahoittaja ja mahdollistaja. Lippukunnan hallinto järjestelee isompia tapahtumia ja vastaa mm. sähköisiin palveluihimme liittyvistä seikoista.

Muu partio-organisaatio

Lisäksi Suomessa on olemassa alueellisia partiopiirejä, jotka tukevat lippukuntia toiminnassaan ja järjestävät leirejä ja valtakunnallinen keskusjärjestö Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry, joka vastaa partiotoiminnasta valtakunnallisella tasolla ja suunnittelee partio-ohjelman.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry hoitaa myös partiotoiminnan laskuttamisen. Älä siis hämmästy, että partion jäsenlaskun saajana on Suomen Partiolaiset eikä Vaajan Valppaat.

Jäsenrekisterinhoitajan rooli

Jäsenrekisterinhoitaja on yhteyshenkilönne jäsenhakemuksen tekemisestä partion jäseneksi liittymiseen eli tutustumiskertojen ajan. Hän sopii kanssanne tutustumisen ja informoi ryhmänjohtajia siitä, että olette tulossa.

Voitte olla milloin tahansa matalalla kynnyksellä yhteydessä jäsenrekisterinhoitajaan, jos teillä on kysyttävää liittymisprosessiin tai partioon liittyen.

Tutustumiskertojen jälkeenkin jäsenrekisterinhoitaja on yhteyshenkilönne mm. jäsenrekisteriin tai partion digitaalisiin palveluihin liittyvissä asioissa.