Tiedote partion jäsenlaskutuksesta: syksy 2023 & kevät 2024

Tärkeää tietoa partion jäsenlaskutuksesta. Lue huolella.

Tämä tiedote koskee jokaista Vaajan Valppaiden jäsentä ja sisältää tärkeää tietoa partion jäsenlaskutuksesta, joten luethan sen huolellisesti.

Laskutus- ja muissa asioissa palvelee lippukuntamme tukisähköpostiosoite [email protected].
Kääntykää puoleemme matalalla kynnyksellä.

Tärkeintä: Jos jäsenmaksussa on virheellisiä tietoja, laskua ei saa maksaa. Emme voi palauttaa jo maksettuja laskuja. Maksamattoman laskun voimme korjata.

 

Yleistietoa jäsenlaskutuksesta

Jokaiselta partiotoimintaan osallistuvalta peritään jäsenmaksu kerran vuodessa. Jäsenmaksu oikeuttaa partiotoimintaan osallistumiseen ja partiovakuutukseen.

Lisätietoja partiovakuutuksesta löytyy Suomen Partiolaisten verkkosivuilta.

Jäsenmaksusta voi terveydellisestä, taloudellisesta tai sosiaalisesta syystä hakea vapautusta.
Ohjeet vapautuksen hakemiseen ovat Suomen Partiolaisten verkkosivuilla. Sivulla on siirryttävä alaotsikon Jäsenmaksuvapautus kohdalle.

 

Vuoden 2023 jäsenmaksun suuruus

Jäsenmaksun suuruus määräytyy jäsenlajin perusteella. Jäsenlaji määräytyy seuraavien kolmen kysymyksen perusteella.

Kysymykset ovat prioriteettijärjestyksessä, eli ensimmäinen kysymys, jonka vastaus tuottaa vastaukseksi jäsenlajin (1- tai 2-jäsen), määrittää jäsenlajin.

 

Jäsenlajin määräytyminen

1. Täyttääkö jäsen kuluvana vuonna vähintään 17 vuotta?
Kyllä –> 1-jäsen
Ei –> Siirry kysymykseen 2

2. Onko perheessä muita partiolaisia?
Ei –> 1-jäsen
Kyllä –> Siirry kysymykseen 3

3. Täyttääkö ainakin yksi perheen muista partiolaisista vähintään 17 vuotta kuluvana vuonna?
Kyllä –> 2-jäsen
Ei –> yksi partiolainen on 1-jäsen, muut 2-jäseniä

 

Jäsenmaksun suuruus jäsenlajeittain

1-jäsen: 91 €
2-jäsen: 66 €

 

Jäsenlaskutuksen periaatteet

Jäsenlaskuja laskutetaan 1.9.–30.6. välisenä aikana. Jäsenlaskut laskutetaan pääosin marraskuussa, ennen uutta kalenterivuotta, johon jäsenmaksu viittaa. Tämä siksi, että jäsenmaksun tulee olla maksettu ja jäsenyyden voimassa kalenterivuoden vaihtuessa.

Jäsenen tulee ennen laskun maksamista varmistaa, että laskun tiedot (erityisesti jäsenlaji) ovat oikein. Maksettuja jäsenlaskuja ei valitettavasti missään tilanteessa palauteta eikä hyvitetä, vaikka jäsenyys päättyisi toimintakauden aikana, jäsenlaskutusperiaatteet muuttuisivat jäsenmaksun maksamisen jälkeen tai laskun jäsenlaji todettaisiin vääräksi.

Jos taas jäsenmaksua ei ole maksettu ja jäsenlaji muuttuu tai lasku todetaan virheelliseksi, voidaan uusi jäsenlasku tehdä lippukunnan pyynnöstä. Olkaa tällaisissa tilanteissa yhteydessä lippukunnan tukisähköpostiosoitteeseen hyvissä ajoin ennen laskun eräpäivää älkääkä maksako laskua tämän luvun 2 momentissa mainituista syistä johtuen.

Jäsenmaksun suuruus määräytyy laskutushetkellä lippukunnan ja jäsenlajin perusteella.

 

Jäsenedut

Partiolaisen katsotaan olevan jäsenetujen piirissä, kun hänet on lisätty partiorekisteriin,
eikä hänen jäsenlaskunsa ole erääntynyt tai hän on maksanut jäsenmaksunsa.

 

Uusi jäsen

Kun jäsen lisätään rekisteriin, saa hän jäsenlaskun viikon kuluessa lisäyksestä
laskutuskauden sisällä.

Ennen 1.8. alkavat jäsenyydet saavat kuluvan vuoden jäsenmaksun.

1.8. jälkeen lisätyt saavat seuraavan vuoden jäsenmaksun, ja lasku pitää sisällään
kuluvan vuoden jäsenmaksun.

Jäsenmaksu pitää sisällään keskusjärjestön ja piirin osuuden lisäksi lippukunnan osuuden.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Pinterest