Tiedote partion jäsenlaskutuksesta: syksy 2022

Tämä tiedote sisältää tärkeää tietoa partion jäsenlaskutuksen periaatteista. Haluamme parantaa jäsenien ja huoltajien tietoisuutta jäsenlaskutuksesta ja siihen liittyvistä seikoista, joten tämä tiedote on lähtenyt kaikille lippukunnan jäsenille ja heidän huoltajilleen.